ESC را برای بستن فشار دهید

شهر هوشمند ارومیه

بررسی کسب و کارهای هوشمند ارومیه

امین قریبی 0

فروشگاه شهر هوشمند تاکسی هوشمند ارومیه (تاپکس تاکسی) (آی تاکسی) (نتاکس تاکسی) سامانه هوشمند اشتراک دوچرخه در ارومیه سهاد برنامه جهت راه اندازی اولین داروخانه هوشمند و مکانیزه کشوری در…

ادامه مطلب
error: