ESC را برای بستن فشار دهید

هوشمندسازی سازمانی

هوشمندسازی سازمان چیست؟ – بخش سوم

امین قریبی 0

بازخورد و حلقه‌های یادگیری در سازمان یادگیرنده نقش حلقه‌های یادگیری در سازمان یادگیرنده و هوشمندسازی سازمان یادگیری موثر نه تنها باید به طور مستمر بلکه حتی فراتر از مراحل تشخیص…

ادامه مطلب

هوشمندسازی سازمان چیست؟ – بخش دوم

امین قریبی 0

فرآیند اصلی در هوشمندسازی سازمان چیست؟ مارچ و اولسن (۱۹۷۹)، براین عقیده‌اند که هوش سازمانی دو فرآیند اساسی را به وجود می آورد محاسبه عقلائی یادگیری از تجربه محاسبه عقلائی انتخاب…

ادامه مطلب

هوشمندسازی سازمان چیست؟ – بخش اول

امین قریبی 0

سازمان‌های هوشمند، قابلیت و مهارت خاصی را جهت کسب، سازماندهی و به اشتراک‌گذاری انواع دانش‌های سازمان خود دارند. این سازمان‌ها با مدیریت دانش قادرند همواره رفتارشان را با محیط متغیر…

ادامه مطلب
error: