ESC را برای بستن فشار دهید

شهر هوشمند

۷ مرحله برای تبدیل شدن به یک شهر هوشمند – بخش دوم

امین قریبی 0

در این پژوهش، ۷ مرحله برای تبدیل شدن به یک شهر هوشمند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همه می‌خواهند که هوشمندتر بشن، اما از کجا باید شروع کرد؟ شهرداری‌ها همواره…

ادامه مطلب

۷ مرحله برای تبدیل شدن به یک شهر هوشمند – بخش اول

امین قریبی 0

در این پژوهش، ۷ مرحله برای تبدیل شدن به یک شهر هوشمند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. همه می‌خواهند که هوشمندتر بشن، اما از کجا باید شروع کرد؟ شهرداری‌ها همواره…

ادامه مطلب

هوشمندسازی سازمان چیست؟ – بخش سوم

امین قریبی 0

بازخورد و حلقه‌های یادگیری در سازمان یادگیرنده نقش حلقه‌های یادگیری در سازمان یادگیرنده و هوشمندسازی سازمان یادگیری موثر نه تنها باید به طور مستمر بلکه حتی فراتر از مراحل تشخیص…

ادامه مطلب

هوشمندسازی سازمان چیست؟ – بخش دوم

امین قریبی 0

فرآیند اصلی در هوشمندسازی سازمان چیست؟ مارچ و اولسن (۱۹۷۹)، براین عقیده‌اند که هوش سازمانی دو فرآیند اساسی را به وجود می آورد محاسبه عقلائی یادگیری از تجربه محاسبه عقلائی انتخاب…

ادامه مطلب

هوشمندسازی سازمان چیست؟ – بخش اول

امین قریبی 0

سازمان‌های هوشمند، قابلیت و مهارت خاصی را جهت کسب، سازماندهی و به اشتراک‌گذاری انواع دانش‌های سازمان خود دارند. این سازمان‌ها با مدیریت دانش قادرند همواره رفتارشان را با محیط متغیر…

ادامه مطلب

مدل‌های تجاری و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای شهرهای هوشمند

امین قریبی 0

در ابتدا لازم می‌دانیم تا شاخص کلیدی عملکرد را تشریح کنیم و سپس به بررسی شاخص کلیدی عملکرد برای شهرهای هوشمند بپردازیم. شاخص کلیدی عملکرد (KPI) شاخص کلیدی عملکرد (KPI)…

ادامه مطلب
error: