چکیده مقاله:

با توجه به پیچیدگی های استقرار سامانه های برنامه ریزی منابع سازمانی ( ای آر پی) مخصوصا در سازمان های مردم نهادی همچون شهرداری، لزوم توجه و بررسی عوامل حیاتی و شکست های استقرار حیاتی است، در این مقاله با مرور ادبیات و مبانی نظری ای آر پی، عوامل حیاتی موفقیت در استقرار ای ار پی و رایانش ابری سعی در تبیین اهمیت رایانش ابری به عنوان یکی از عوامل مهم در استقرار موفق ای آر پی در سازمان شهرداری دارد، رایانش ابری به عنوان یک فناوری جدید با زیرساخت اینترنتی و راهکارهای جدید می تواند مزایای قابل توجهی را در ارایه خدمات الکترونیکی برای شهروندان، مدیران و کارکنان به همراه داشته باشد.

با توجه به اینکه امکان استقرار ای آر پی به روش یکباره در شهرداریها نمی باشد و استقرار مرحله ای نیز دچار تضعیف و شکست سامانه خواهد شد، بهترین روش برای پیاده سازی با استفاده از فناوری رایانش ابری با رویکرد چابک اما با برنامه ی ناب در شهرداری است.

کلید واژه‌ها:

ای ار پی، رایانش ابری، شهرداری، شهر هوشمند

علیرضا ابرقویی – کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران
علی عابدینی – کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران

سال انتشار: ۱۳۹۷

محل انتشار: پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران