درباره حوالی

شرکت توسعه ارتباطات حوالی (سهامی خاص)، با طرح “شهر هوشمند حوالی” فعالیت (در قالب سایت و اپلیکیشن) خود را در زمینه شهر هوشمند و گردشگری هوشمند آغاز نموده است.

هدف حوالی (فاز اول)، پلتفرم شهر هوشمند با هدف توسعه ارتباطات شهری و شهروندی و همچنین توسعه گردشگری هوشمند می‌باشد که در جهت مرتفع نمودن نیازهای شهروند و گردشگر علی‌الخصوص ارتقاء سطح دسترسی خدمات شهری و گردشگری به صورت چندزبانه می‌باشد.

در این راستا، خدمات حوالی در سه دسته زیر ارائه می‌شود:

  • گردش و سفر
  • خدمات شهری
  • خرید

بخش گردش و سفر: با ارائه بازاریابی نوین داخلی و خارجی برای کسب و کارهای این حوزه جذب مشتری خواهد داشت و با ایده های جدید بستر گردشگری هوشمند را در چند شهر هدف گردشگری در فازهای پیشرو؛ پیاده سازی خواهد کرد.

بخش خدمات شهری: در این بخش کلیه نیازهای شهروندان در محله، شهر و استان مورد نظر به صورت هوشمند و هدفمند ارائه می‌گردد.

در بخش خرید؛ برای کسب و کارهای سنتی و آنلاین خدمات بازاریابی هوشمند و باشگاه مشتریان را تواما ارائه میدهد و در بخش ارتباط با کسب و کارهای حوزه خدمات شهری؛ خدمات کسب و کارهایی که به صورت الکترونیکی و هوشمند به شهروندان ارائه می‌شود، به کاربران معرفی خواهند شد و در این راستا شهروندان در جهت استفاده صحیح از این خدمات آموزش خواهند دید.